CZ  |  EN  |  RU  
     

Ceny

Dostupné 24/7 a nejlevnější v České republice!

Tyto ceny jsou platné pro držitele cestovních pasů z následujících zemí:

Rakousko, Belgie, Bulharsko, Kypr, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Island, Itálie, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Holandsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko

Turistická víza
Vízové poplatky

Počet vstupů Doba vyhotovení Konsulární poplatek v Kč Náš poplatek v Kč KČ CELKEM
Turistická víza Do 30 dnů 1-2 10 pracovních dní 1720 280 2000
3 pracovní dny 2730 370 3100

Zvací dopis

Typ pozvání Počet vstupů Doba vyhotovení Cena v Kč
Turistická víza platná maximálně 30 dní 1-2 1hodina 300

Obchodní víza
Vízové poplatky

Počet vstupů Doba vyhotovení Konsulární poplatek v Kč Náš poplatek v Kč KČ CELKEM
Obchodní víza

Do 30 dnů

1 10 pracovních dní 1720 280 2000
3 pracovní dny 2730 670 3400
2 10 pracovních dní 1720 280 2000
3 pracovní dny 2730 670 3400
Obchodní víza

Do 90 dnů

1 10 pracovních dní 1720 280 2000
3 pracovní dny 2730 670 3400
2 10 pracovních dní 1720 280 2000
3 pracovní dny 2730 670 3400
Obchodní víza

Až do 365 dní

Multi 10 pracovních dní 1720 1080 2500
3 pracovní dny* 2730 1570 4300
Obchodní víza

2 roky

Multi 10 pracovních dní 1720 1400 2500

* Možné jen s FMS nebo Telex pozváním.

Zvací dopis

Typ pozvání Počet vstupů Doba vyhotovení Cena v Kč
Obchodní pozvání max. 30 dní 1 – 2 1h 500
Obchodní pozvání max. 90 dní 1 – 2 1h 650
Obchodní pozvání max. 365 dní Multi 13 pracovních dní 5700
Obchodní pozvání max. 365 dní Multi 18 pracovních dní 5400
Obchodní pozvání max. 365 dní* Multi 1h 2000
Obchodní pozvání max. 2 roky** Multi 1h 2200

* Možné pouze v případě, že žadatel již má v cestovním pase ruské vízum (ne starší než 2 roky) Zajistit tento typ víza trvá nejméně 10 pracovních dní.

** Možné jen v případě, že žadatel již má ve svém cestovním pase alespoň 1 multi vízum.

*** Možné jen v případě, že žadatel již má ve svém cestovním pase několik multi víz.

Pracovní víza
Vízové poplatky

Počet vstupů Doba vyhotovení Konsulární poplatek v Kč Náš poplatek v Kč KČ CELKEM
Pracovní víza až do 1 roku Jednovstupová 10 pracovních dní 2830 330 3160
3 pracovní dny 4080 920 5000
Pracovní víza

1 rok

Multi 10 pracovních dní 4460 1080 5540
3 pracovní dny 8200 1570 9770
Pracovní víza

2 roky

10 pracovních dní 4460 1080 5540
3 pracovní dny 8200 1570 9770
Pracovní víza

3 roky

10 pracovních dní 4460 1080 5540
3 pracovní dny 8200 1570 9770

Zvací dopis

Typ pozvání Počet vstupů Doba vyhotovení Cena v Kč
Pracovní víza 1 rok Multi 20 pracovních dní 22000
Pracovní víza 2 roky Multi 20 pracovních dní 33000
Pracovní víza 3 roky Multi 20 pracovních dní 44000

UPOZORŇUJEME:

Soukromá víza/ studijní víza/ pracovní víza (do 90 dní)

Soukromá víza, pracovní víza (obě do 90 dní) a pracovní/studentská víza (do 365 dní) jsou dostupná za stejné ceny jako obchodní víza. Pro tento typ víz je nutné aby si klient obstaral zvací dopis sám.