CZ  |  EN  |  RU  
     

Ceny

Dostupné 24/7 a nejlevnější v České republice!

Tyto ceny jsou platné pro držitele cestovních pasů z následujících zemí:

Rakousko, Belgie, Bulharsko, Kypr, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Island, Itálie, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Holandsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko

Turistická víza
Vízové poplatky

  Počet vstupů Doba  vyřízení Konzulární poplatek  Náš poplatek   CELKEM
Turistické  vízum Do 30 dnů 1-2 10 pracovních dní 3300 2000 5300
3 pracovní dny 5300 2000 7300
         
       

Zvací dopis

Typ pozvání Počet vstupů Doba  vyřízení

Cena

Turistické pozvání  do 30 dnů 1-2 1 hodina 500
       

Obchodní víza
Vízové poplatky

  Počet vstupů Doba  vyřízení Konzulární poplatek Náš poplatek   CELKEM
Obchodní  vízum
Do 30 dnů
1 10 pracovních dní 3300 2000 5300
3 pracovní dny 5300 2000 7300
2 10 pracovních dní 3300 2000 5300
3 pracovní dny 5300 2000 7300
Obchodní  vízum
Do 90 dnů
1 10 pracovních dní 3300 2000 5300
3 pracovní dny 5300 2000 7300
2 10 pracovních dní 3300 2000 5300
3 pracovní dny 5300 2000 7300
Obchodní  vízum

 

1 rok

Multi 10 pracovních dní 3300 2000 5300
3 pracovní dny* 5300 2000 7300
Obchodní  vízum
2 roky
Multi 10 pracovních dní 3300 2000 5300

* Možné jen s FMS nebo Telex pozváním.

Zvací dopis

Typ pozvání Počet vstupů Doba  vyřízení Cena 
Obchodní pozvání max. 30 dní 1 – 2 1h 500
Obchodní pozvání max. 90 dní 1 – 2 1h 800
Obchodní pozvání max. 365 dní Multi 13 pracovních dní 5700
Obchodní pozvání max. 365 dní Multi 18 pracovních dní 5400
Obchodní pozvání max. 365 dní* Multi 1h 2500
Obchodní pozvání max. 2 roky** Multi 1h 3000

* Možné pouze v případě, že žadatel již má v cestovním pase ruské vízum (ne starší než 2 roky) Zajistit tento typ víza trvá nejméně 10 pracovních dní.

** Možné jen v případě, že žadatel již má ve svém cestovním pase alespoň 1 multi vízum.

*** Možné jen v případě, že žadatel již má ve svém cestovním pase několik multi víz.

Pracovní víza
Vízové poplatky

  Počet vstupů Doba vyhotovení Konsulární poplatek v Kč Náš poplatek v Kč KČ CELKEM
Pracovní víza až do 1 roku Jednovstupová 10 pracovních dní 2830 330 3160
3 pracovní dny 4080 920 5000
Pracovní víza

 

1 rok

Multi 10 pracovních dní 4460 1080 5540
3 pracovní dny 8200 1570 9770
Pracovní víza

 

2 roky

10 pracovních dní 4460 1080 5540
3 pracovní dny 8200 1570 9770
Pracovní víza

 

3 roky

10 pracovních dní 4460 1080 5540
3 pracovní dny 8200 1570 9770

Zvací dopis

Typ pozvání Počet vstupů Doba vyhotovení Cena v Kč
Pracovní víza 1 rok Multi 20 pracovních dní 22000
Pracovní víza 2 roky Multi 20 pracovních dní 33000
Pracovní víza 3 roky Multi 20 pracovních dní 44000

UPOZORŇUJEME:

Soukromá víza/ studijní víza/ pracovní víza (do 90 dní)

Soukromá víza, pracovní víza (obě do 90 dní) a pracovní/studentská víza (do 365 dní) jsou dostupná za stejné ceny jako obchodní víza. Pro tento typ víz je nutné aby si klient obstaral zvací dopis sám.