Obecné informace

Naše společnost je expertem v poskytování všech typů víz do Ruska!

Občané České republiky a EU a dalších zemí musí pro vstup do Ruska mít víza. Nabízíme 24/7 asistenci pro všechny typy víz do Ruská, poskytujeme rychlé a vysoce kvalitní služby za nejnižší ceny v České Republice!

Nabízíme 3 typy služeb:

Kompletní Balíček: zašlete nám požadované dokumenty, naši specialisté prověří,  vytvoříme zvací dopis, zaplatíme konzulární a servisní poplatky a doručíme zpět Váš pas.
Vlastní Pozvání: všechny benefity rychlé a účinné služby kromě zvacího dopisu, v případě, že ho již vlastníte.
Pouze Pozvání: Pokud si přejete připravit a podat žádost o vízum sami, zorganizujeme a napíšeme pro Vás zvací dopis, včetně turistického, obchodního, pracovního atd.

Kompletní balíček služeb pro víza do Ruska

Postaráme se o celý proces Vaší žádosti o vízum. Poskytneme oficiální zvací dopis, a také pomůžeme s každým krokem žádosti.

Níže naleznete seznam požadovaných dokumentů. V případě jakýchkoliv otázek, neváhejte nám zavolat a náš konzultant Vám objasní a vysvětlí vše potřebné.

Požadované dokumenty:

 • Cestovní pas V cestovním pase by měly být alespoň 2 volné stránky.  Doba platnosti pasu musí být alespoň o šest měsíců delší než je datum ukončení platnosti požadovaného víza.
 • Jedna fotokopie stránky cestovního pasu s fotkou.
 • Online formulář –  žádost o vízum ( http://visa.kdmid.ru Tento formulář musí být kompletně a správně vyplněn. Všechny otázky v dotazníku musí být detailně zodpovězeny. Formulář musí být vytištěn a podepsán žadatelem.
 • 1 pasová fotografie žadatele (3,5 x 4,5 cm,  bílé pozadí)
  Na zadní straně fotografie musí být napsáno žadatelovo jméno.
 • Cestovní pojištění Pojištění musí být platné na území Ruska po celou dobu žadatelova pobytu v zemi. Potvrzení o pojištění musí obsahovat důležité detaily daného pojištění jako je číslo pojištění, místo a datum platnosti.
 • Souhlas se zpracováním osobních udajů (Stáhnout zde)

Dokumenty můžete doporučeně zaslat na níže uvedenou adresu, nebo je osobně přinést do naší kanceláře – těšíme se na setkání s Vámi!

Konzultant Group Praha s.r.o.
Vinohradská 403/17,
120 00, Praha 2 – Vinohrady

Vyřízení žádosti o ruská víza obvykle trvá deset dní od doručení Vaších dokumentů. V případě, že potřebujete víza vyřídit rychleji, kontaktujte nás, a my je za doplatek vyřídíme během 4 nebo dokonce 2 dní.

Balíček Vlastní pozvání

Tento balíček je pro všechny, kteří již vlastní oficiální zvací dopis. Spolu se zvacím dopisem nám zašlete požadované dokumenty uvedené výše.

Naše společnost bude komunikovat s ruským vízovým centrem, prověří Vaši žádost a dokumenty, a ujistí se, že jsou správné a kompletní, zaplatí požadované poplatky a doporučeně doručí Váš cestovní pas zpět na Vaši adresu.

Co je to oficiální zvací dopis?

Typy zvacích dopisů

 • Turistická víza Zvací dopis pro turistická víza obsahuje následující dokumenty poskytnuté buď hotelem registrovaným na ruském Ministerstvu zahraničí, nebo přijímající ruskou cestovní kanceláří: standardní “turistický voucher” a “turistické potvrzení” s jasně čitelnými razítky a detaily. Informace uvedené v dokumentu by měly obsahovat číslo cestovního pasu žadatele, jméno, města, která chce žadatel navštívit, data a místa příjezdu a odjezdu a referenční číslo agentury poskytnuté ruským ministerstvem zahraničí. Upozorňujeme, že samotná rezervace hotelu není dostatečným kritériem pro žádost o vízum.
 • Osobní víza Zvací dopis musí být oficiálně udělený autorizovanou pobočkou ruské Federální služby. Akceptován je pouze originální dokument.
 • Obchodní, humanitární, studentská a pracovní víza Relevantní oddělení ruské Federální služby a ruského Ministerstva zahraničí musí vydat příslušné pozvání (originál pozvání musí být doložen v případě více-vstupních víz, v některých případech jsou akceptovány kopie pozvání pro jedno-vstupní nebo dvou-vstupní víza. Nicméně, úředník v oddělení víz může žádat originál pozvání.)
 • Tranzitní víza Zvací dopis může být nahrazen: cestovním pasem země, do které cestujete po výjezdu z Ruské federace, nebo platným cestovním vízem do této země (jestliže je pro vstup vyžadováno) platné cestovní doklady pro vjezd a výjezd z Ruské federace nebo záruka, že takový doklad bude zakoupen v Rusku.

Pouze Pozvání

Můžete se rozhodnout zažádat si o ruská víza v ruském vízovém centru i bez profesionální asistence. V tomto případě Vám pomůžeme získat jakýkoliv typ zvacího dopisu. Více informací o procesu, jak žádat o ruská víza, naleznete na internetových stránkách ruské ambasády.

Další informace nám zašlete na e-mail  info@visarussia.cz:

Celé jméno žadatele, datum narození, telefonní číslo, adresa, číslo cestovního pasu a datum platnosti, data vjezdu a výjezdu do Ruské federace, destinace, počet vstupů (1 nebo 2), nazev a adresu Hotelu pokud maté.

Během jedné hodiny vám zašleme zvací dopis připravený k vytištění (platné pro turistická pozvání a firemní dopisy) Kontaktujte nás, jestliže chcete žádat o obchodní nebo pracovní zvací dopisy od ministerstva.

Důležité informace:

 • Tranzitní víza nebudete potřebovat v případě, že neopustíte letištní tranzitní zónu a Váš navazující let se uskuteční během 24 hodin od doby příletu. Tranzitní víza jsou obvykle vydávána ne déle než na 3 dny, v případě přepravy vzduchem, a ne déle než 10 dní, v případě přepravy vlakem.
 • Tranzitní vízum není třeba v případě, že zůstáváte v tranzitní letištní zóně po dobu maximálně 24 hodin od doby příletu do doby navazujícího letu. Jestliže cestujete letadlem, tranzitní víza jsou platná po dobu 3 dní. Jestliže cestujete vlakem, tranzitní víza jsou platná po dobu 10 dní.
 • Cestující, kteří projíždějí Ruskem na cestě do Běloruska a Kazachstánu potřebují ruská tranzitní víza, bez ohledu na to, jak dlouho se nacházejí na území Ruska.
 • Motoristé jsou povinni přiložit registrační osvědčení vozidla a průvodní dopis s detaily plánované cesty, itinerář a jména osob, jež budou spolu s motoristou cestovat.
 • Turisté na velkých výletních lodích mohou pobývat na území Ruska až 72 hodin. Loď mohou opustit a opakovaně se nalodit, jestliže se jedná o organizovaný skupinový výlet. Víza jsou požadována, jestliže se sami rozhodnete loď opustit.
 • Registrace v Rusku: Registrace je nezbytná pouze v případě, že se nacházíte na jednom místě více jak 7 dní. Vstupní a výstupní dny, neděle, soboty a svátky se nezapočítávají. Pro klienty hotelů se registrace vykonává na recepci, jestliže se chystáte zůstat v soukromém bytě, je možné se zaregistrovat na místní policejní stanici nebo na poště.
 • V cestovním pase může být pouze jedno platné ruské vízum.

Důležité informace o obchodních/pracovních vízech:

 • Žádost o obchodní vízum je možné podat ne dříve než 45 dní před plánovanou cestou.
 • Maximální doba nepřetržitého pobytu v Ruské federaci s obchodními vízem je 90 dní během 180 dní.
 • Pracovní vízum: naopak pracovní vízum umožňuje nepřetržitě pobývat na území Ruska po dobu od 1 do 3 let. Tento typ víz může být v Rusku prodloužen (což obchodní víza neumožňují).