OSTATNÍ TYPY VÍZ

Pracovní víza:

Vydáváno občanům České republiky a jiným národnostem, kteří si přejí obdržet víza do Ruské federace za účelem práce. Zvací dopis by měl být vydán Federální migrační službou Ruské federace (FMS Ruska) – tento typ zvacího dopisu pro Vás můžeme zprostředkovat.

Pracovní víza by měla být v Ruské federaci prodloužena. Toto vízum umožňuje setrvat v Rusku nepřetržitě 1 až 3 roky.

Požadované dokumenty pro pracovní víza

  • CESTOVNÍ PASV cestovním pase by měly být alespoň 2 volné stránky. Váš pas nesmí mít žádné záznamy, opravy, rezervace, výmazy nebo poznámky, které nejsou povolené danou pasovou směrnicí. Doba platnosti pasu musí být alespoň o šest měsíců delší, než je datum ukončení platnosti požadovaného víza.
  • ŽÁDOST O VÍZUM ONLINE FORMULÁŘ (http://visa.kdmid.ru)Tento formulář musí být kompletně a správně vyplněn Všechny otázky v dotazníku musí být detailně zodpovězeny. Formulář musí být vytištěn a podepsán žadatelem. Výtisk nesmí obsahovat žádné rukopisné opravy nebo úpravy.
  • JEDNA SOUČASNÁ PASOVÁ FOTOGRAFIE ŽADATELE (3,5 X 4,5 CM, JEDNODUCHÉ BÍLÉ POZADÍ)
    Na zadní straně fotografie musí být napsáno žadatelovo jméno. Fotografii připevněte kancelářskou sponkou k vyplněnému dotazníku.
  • CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ: Pojištění musí být platné na území Ruska po celou dobu žadatelova pobytu v zemi. Potvrzení o pojištění musí obsahovat důležité detaily daného pojištění jako je číslo pojištění, místo a datum platnosti.
  • HIV TEST, JEŽ NENÍ STARŠÍ VÍCE JAK 3 MĚSÍCE
  • POTVRZENÍ O BYDLIŠTI: Příslušník jiné než české národnosti v České republice musí konzulátu předložit jakýkoliv doklad o trvalém/ dlouhodobém pobytu v České republice, kopie takového dokumentu není dostačující. (Povolení typu B, C nebo jiný dokument)

Humanitární víza:

Určeno osobám, které chtějí získat víza do Ruské federace za účelem založení, obnovení nebo posilnění akademických, kulturních nebo sociálních vazeb, pro osoby účastnící se sportovních událostí, náboženských akcí, charitativní činnosti, nebo osobám poskytujícím humanitární pomoc. Humanitární víza mohou být vydána pro jeden nebo dva vstupy během 90 denního období, nebo s neomezenými vstupy s platností 1 rok.

Můžeme za Vás vyřídit celý proces, avšak zvací dopis musí být zajištěn Vámi.

Soukromá víza:

Určena osobám, jež si přejí získat víza do Ruské federace za účelem návštěvy.

Soukromá víza jsou vydávána až na dobu 90 dní a mohou být jak jednovstupová tak dvouvstupová.

Můžeme za Vás vyřídit celý proces, avšak zvací dopis musí být zajištěn Vámi. Často je jednodušší zajistit turistická víza se zvacími dopisy, zajištěnými naší společností.

Studentská víza:

Určena pro zahraniční studenty vstupujícími do Ruské federace za účelem studia na akademické instituci. Studentská víza mohou být vydána jako jednovstupová nebo dvouvstupová s platností 90 dní. Tato víza mohou být v Rusku prodloužena.

Můžeme za Vás vyřídit celý proces, avšak zvací dopis musí být zajištěn Vámi.

Tranzitní víza:

Tento typ víz je vydáván osobám, které chtějí získat víza do Ruské federace za účelem transferu skrze Ruskou federaci. Maximální platnost víz je 10 dní (cestování po silnici nebo vlakem) nebo až 3 dny (letadlová doprava). tranzitní víza jsou udílena po předložení cestovního dokladu s jasným datem vstupu a výstupu z Ruska a po předložení platných víz nebo vstupu do další země (může se jednat o cílovou zemi).

Osobám cestujícím skrze Rusko motorovými vozidly je uděleno tranzitní vízum na dobu nezbytně nutnou k vykonání nejkratší možné cesty. Nejdelší možná platnost víz v takovém případě je 10 dní. Při vydávání je doba platnosti víza vypočítávána z předpokládané ujeté vzdálenosti 500 km za den.

Dvouvstupová transitní víza nemohou být platná déle jak měsíc. Jestliže nastane situace, kdy cestující musí projet ruskou federaci dříve než z měsíc, musí požádat na ruském konzulátu výchozí země o další jednovstupové transitní vízum.

Osoby letící nad ruským územím bez přestupů nemusí mít transitní víza.
Jestliže cestující v Rusku přesedají na stejném letišti, jak pro nástupní tak i pro výstupní let, a letiště je vybaveno tranzitní zónou a cestující má náležité dokumenty, jež mu umožňují vystoupit a vstoupit do cílové země a má letenku s potvrzeným odletem na letišti v čase kratším než 24 hodin, pak víza nejsou požadována.

Při opuštění tranzitní zóny jsou víza požadována.

Tuto službu pro Vás můžeme zajistit od A do Z.

.